Όνομα εταιρείας : ΑΛΓΟΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : A. Sahyoun
Διεύθυνση : Λεωφ. Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2109558300
Fax : 2109558301

Προιόντα:
Internet υπηρεσίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Τηλεφωνικές συσκευές

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Υπηρεσίες Internet. Χονδρικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, συστημάτων bar code, τηλεφωνικούεξοπλισμού και καρτών τηλεφωνίας. Εγγραφή συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.