Όνομα εταιρείας : ΑΛΕΞΙΚΟΣ, Ν., & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ν. Αλεξίκος, Αντ. Κηλύμης
Διεύθυνση : Ιωνίας, Τ.Θ. 126, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310755252, 2310752175, 2310753869
Fax : 2310751978
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Εξοπλισμός αθλητικών χώρων
Μοκέτες - Διάδρομοι
Ταπετσαρίες τοίχου
Ταπετσαρίες τοίχου βραδύκαυστες
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο συνθετικών (pvc) δαπέδων, ψευδοδαπέδων, πλακιδίων, δομικών υλικών,ταπετσαριών, μοκετών, λινελαίου, αθλητικών δαπέδων και προφίλ αλουμινίου.