Όνομα εταιρείας : ΑΛΜΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Αρώνης
Διεύθυνση : Πέτρας 8 (Πάροδος Ιεράς Οδού 159) Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 2103462762, 2103470287, 2103468541
Fax : 2103461565

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο βιομηχανικού και αντιεκρηκτικού ηλεκτρολογικού υλικού, μηχανημάτων εξαερισμού, συστημάτωνασφαλείας, φωτιστικών, τηλεφωνικών συσκευών και ειδών σήμανσης.