Όνομα εταιρείας : ΑΛΤΟ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Πολατίδης
Διεύθυνση : Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Αθηνών (4 χλμ.), 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310778797
Fax : 2310778869
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Κιγκαλερίας είδη
Μονωτικά υλικά
Υαλότουβλα
Χρώματα - Βερνίκια
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Εισαγωγές και εμπόριο μονωτικών και δομικών υλικών, ψευδοροφών, χρωμάτων, συστημάτων στήριξης και βιομηχανικών δαπέδων.