Όνομα εταιρείας : ΑΛΦΑΝΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Γρηγοριάδης
Διεύθυνση : Αχελώου 9, 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310500760
Fax : 2310500767
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ανάπτυξη λογισμικού τηλεποικοινωνιακών συστημάτων.