Όνομα εταιρείας : ΑΝΤΕΛ ΤΕΚ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ε. Αδελφίδης
Διεύθυνση : Σποράδων 9, 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310311222, 2310422321, 2310422666
Fax : 2310422996
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεοράσεις - Βίντεο - DVD

Αποκλειστικές εισαγωγές, τοπικός αντιπρόσωπος και εμπόριο οπτικοακουστικών συσκευών, αναλώσιμων Η/Υ και αγράφων κασετών ήχουκαι εικόνας. Επισκευές.