Όνομα εταιρείας : ΑΡΤΕ ΒΙΒΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κ. Τσακίρογλου
Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 98, 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2108068445, 2106128084-5
Fax : 2108069119

Προιόντα:
Μοκέτες - Διάδρομοι
Στορ
Χαλιά

Εισαγωγές και εμπόριο χαλιών, μοκετών και στορ.