Όνομα εταιρείας : ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ, Ι. & Μ., Ο.Ε. "I.M.A. AUDIO LIGHTING"
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ι. Ασιτζόγλου, Μ. Ασιτζόγλου
Διεύθυνση : Καποδιστρίου 12, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103845678, 2103816813, 2103302102
Fax : 2103303070
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εκμίσθωση συστημάτων ήχου
Εκμίσθωση συστημάτων φωτισμού
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα φωτισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, μελέτη, εγκατάσταση και ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών συστημάτωνεπαγγελματικής και οικιακής χρήσης.