Όνομα εταιρείας : ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ SECURITY Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Γ. Ασλανίδης, Δ. Ασλανίδης
Διεύθυνση : Λ. Πορφύρα 13, 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310414200
Fax : 2310414200
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Συστήματα ασφαλείας

Εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων, ανιχνευτών αερίων και ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Υπηρεσίεςασφαλείας.