Όνομα εταιρείας : ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ε. Αντωνιάδης
Διεύθυνση : Ο.Τ. 13, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλέφωνο : 2310798794, 2310799439
Fax : 2310799439
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Κατασκευή, εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας και φωτισμού ασφαλείας. Αναγόμωση πυροσβεστήρων.