Όνομα εταιρείας : ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Δ. Νικητόπουλος
Διεύθυνση : Γρ. Λαμπράκη 352, 18452 Νίκαια
Τηλέφωνο : 2104257440, 2104257450
Fax : 2104257442
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Μελέτη και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού υλικού, δικτύων και συστημάτων Η/Υ. Τηλεπικοινωνικά έργα. Ανάπτυξη λογισμικούτηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Συνδέσεις Internet.