Όνομα εταιρείας : ΑΤΤΙΣΑΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Πολυχρονάκης
Διεύθυνση : Σοφ. Βενιζέλου 2, 16341 Ηλιούπολη
Τηλέφωνο : 2109939335, 2109939177
Fax : 2109939277
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δορυφορικά κάτοπτρα και υλικά

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο δορυφορικών κεραιών και εξαρτημάτων. Κατασκευή επίπεδων δορυφορικώνκεραιών. Κεντρικές εγκαταστάσεις.