Όνομα εταιρείας : ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Βαβουράκη
Διεύθυνση : Κόμβος Γιόφυρου, 71303 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810255429, 2810311178
Fax : 2810255442
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο βιομηχανικού ηλεκτρολογικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού, τηλεφώνων, συστημάτων εξαερισμού,ηλεκτρικών μικροσυσκευών και φωτιστικών. Εκμίσθωση ακινήτων.