Όνομα εταιρείας : ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Βαμβούκης
Διεύθυνση : Χίου 46, 10439 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108828860, 2108829331
Fax : 2108842582
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού, αυτοματισμών, συστημάτωνσήμανσης και ασφαλείας, οργάνων μέτρησης και εργαλείων χειρός.