Όνομα εταιρείας : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝ., Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Βασιλείου
Διεύθυνση : Γ΄ Σεπτεμβρίου 75, 10435 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108231044, 2108219527
Fax : 2108219527
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Συστήματα φωτισμού
Φωτιστικά

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και προβολέων.