Όνομα εταιρείας : ΒΙΕΚΚΟ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Δαβιδόπουλος
Διεύθυνση : Βατερό, 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο : 2461095474, 2461095521
Fax : 2461095393
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα ξύλινα
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας

Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων και θυρών ασφαλείας.