Όνομα εταιρείας : ΒΙΜΑΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Α. Αναστασιάδης, Π. Δράνιας
Διεύθυνση : Σωρού 7, Τ.Θ. 61019, 15110 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106196440-1
Fax : 2106196444
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Συστήματα ασφαλείας

Κατασκευή, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και συστημάτων ασφαλείας.