Όνομα εταιρείας : ΒΟΣΣΟΣ, Α., & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Α. Βόσσος
Διεύθυνση : Λυσία 48 & Λεβέντη, 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105720762, 2105768284
Fax : 2105730225

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο πυροσβεστικού εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας. Συναρμολόγηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.