Όνομα εταιρείας : ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Αγγελόπουλος
Διεύθυνση : Θρακομακεδόνων 62, 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο : 2102415000
Fax : 2102405026
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δεξαμενές
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Κατασκευή αυτόνομων μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, τηλεφωνικών θαλάμων, προκατασκευασμένων υδατοδεξαμενών, πτερυγίων ανεμογεννητριών και πλωτών προβλητών για μαρίνες.