Όνομα εταιρείας : ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : J. Scrimshaw, Κ. Ευαγγελάκης
Διεύθυνση : Κόμβος Κορινού, Τ.Θ. 48, 60100 Κατερίνη
Τηλέφωνο : 2351041200, 2351041540
Fax : 2351042057
Επικοινωνία

Προιόντα:
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Κατασκευή, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών σήμανσης και συστημάτων ασφαλείας.