Όνομα εταιρείας : CARDEL Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Εμμ. Θεοδωράκης
Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 208, 15561 Χολαργός
Τηλέφωνο : 210 6911777
Fax : 2106547861
Επικοινωνία

Προιόντα:
Internet υπηρεσίες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Συστήματα ασφαλείας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας αυτόματου ελέγχου, ασφαλείας, ηλεκτρονικώνσυναλλαγών, τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και εφαρμογών πλαστικών καρτών. Εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων οργάνωσης γραφείων, Η/Υ,περιφερειακών, λογισμικού, συστημάτων ασφαλείας, μαγνητικών καρτών και μηχανημάτων παραγωγής καρτών. Παραγωγή αυτοματισμών και μαγνητικώνκαρτών. Ανάπτυξη λογισμικού. Συσκευασία εντύπων. Εκτυπώσεις ασφαλείας και θερμοτυπικές. Ανάπτυξη ιστοσελίδων.