Όνομα εταιρείας : ΔΕΛΛΑΣ, Γ., & Π. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Ν. Δέλλας, Χρ. Δέλλας, Γ. Σιαφάκας
Διεύθυνση : Κρατίνου 11, 10552 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5224419, 210 5229925
Fax : 210 5229926

Προιόντα:
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο κρεάτων και πουλερικών (και για τρίτους). Σφαγείο. Παραγωγή νωπού κρέατος.