Όνομα εταιρείας : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Διαμαντόπουλος
Διεύθυνση : Σόλωνος 137, 10677 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103846501-2, 2103823840
Fax : 2103301412
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα φωτισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο μουσικών οργάνων, ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, οπτικοακουστικούεξοπλισμού συνεδρίων, αυτοματισμών, λογισμικού και περιφερειακών Η/Υ για μουσικές εφαρμογές. Εγκαταστάσεις επαγγελματικών μηχανημάτων ήχου καιεικόνας.