Όνομα εταιρείας : ΔΟΜΟΝΕΤ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Π. Κουρεντζής, Στ. Χατζηαργυρίου
Διεύθυνση : Εμμ. Παππά 11, 12242 Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 2103426430, 2103426552, 2103424602
Fax : 2103422615
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Μονωτικά υλικά
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ψευδοδαπέδων, ψευδοροφών, δομικών και μονωτικών υλικών.