Όνομα εταιρείας : ΔΡΑΣΙΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Φτεργιώτης
Διεύθυνση : 17ης Νοεμβρίου 81, 54352 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310909029, 2310909652, 2310909687
Fax : 2310909349
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Υπηρεσίες ασφαλείας. Εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων και πυροσβεστικού εξοπλισμού.