Όνομα εταιρείας : ΕΛ.ΕΤ.Ε. Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Πανταζόπουλος Μιχαήλ
Διεύθυνση : ΠΕΛΟΠΟΣ 4-6
Τηλέφωνο : 2105240356, 2105242013, 2105242068
Fax : 2105242067
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικά κέντρα

Αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων κλήσης αδελφής, αναζήτησης προσώπων,ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεφωνικών κέντρων, ρολογιών τοίχου και συστημάτων ασφαλείας. Κατασκευή συστημάτων κλήσης αδελφής και προτεραιότητας.