Όνομα εταιρείας : ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Β. Σπίνος
Διεύθυνση : Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας (59 χλμ.), 32009 Σχηματάρι
Τηλέφωνο : 2262059825-8
Fax : 2262059829
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα ξύλινα
Κουβρ-λι και καλύμματα
Μικροέπιπλα
Στρώματα - Κρεβατοστρώματα

Κατασκευή στρωμάτων, κρεβατοστρωμάτων, επίπλων και κουβρ-λι. Οργάνωση επιχειρήσεων με το σύστημα franchising.