Όνομα εταιρείας : ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Νεραντζάκης
Διεύθυνση : Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου 257, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο : 2241067300-1
Fax : 2241066236
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Κουφώματα αλουμινίου
Μονωτικά υλικά
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες
Στορ
Υαλότουβλα
Χρώματα - Βερνίκια
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Αρχιτεκτονικές μελέτες. Εμπόριο δομικών υλικών και στοιχείων.