Όνομα εταιρείας : ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Λ. Ευστρατιάδης
Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 18, 26222 Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610312312
Fax : 2610342411
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Δεξαμενές
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Πισίνες και εξοπλισμός
Συγκροτήματα αρδευτικά
Συγκροτήματα πιεστικά

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο αντλιών, μηχανημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων, ειδών κεντρικής θέρμανσης,εξοπλισμού πισίνας, αρδευτικών και αντλητικών συγκροτημάτων, μεταλλικών δεξαμενών και ηλεκτροκινητήρων. Κατασκευή πιεστικών δεξαμενών,αρδευτικών, πυροσβεστικών και αντλητικών συγκροτημάτων.