Όνομα εταιρείας : SALORAS SATELITE CENTER
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Ν. Ζαχαριουδάκη
Διεύθυνση : Στρυμόνος 11, 71304 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810372800 , 372801
Fax : 2810263381
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δορυφορικά κάτοπτρα και υλικά
Τηλεπικοινωνιακό υλικό

Μελέτες και κατασκευές καλωδιακών δικτύων μεγάλης έκτασης. Εμπόριο επαγγελματικών δορυφορικών και καλωδιακών συστημάτων καιηλεκτρονικού υλικού.