Όνομα εταιρείας : ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Ε. Σιμάτος, Αντ. Σολδάτος, Σιμάτος Δημοσθένης
Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 7-9 Ταύρος
Τηλέφωνο : 2103456149, 2103459044, 2103462200
Fax : 2103464304
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, τηλεφώνων και ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού.