Όνομα εταιρείας : ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Ν. Δολαψάκης, Κ. Φασουλάκης
Διεύθυνση : Ολυμπιονικών Α1, 71304 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810370270-8
Fax : 2810316186
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, τηλεφώνων, ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού,αντλητικών συγκροτημάτων, ειδών σήμανσης, συστημάτων ασφαλείας και κλιματιστικών. Οργάνωση επιχειρήσεων με το σύστημα franchising.