Όνομα εταιρείας : COMPULAND Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Γ. Αλεβίζος
Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 140, 17676 Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2109531250
Fax : 2109531251
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Λογισμικό
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, λογισμικού, τηλεφωνικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου. Σύμβουλοιεπιχειρήσεων και πληροφορικής.