Όνομα εταιρείας : ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Β., "PLUSECURITY" Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Β. Ιακωβίδης
Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 352, 15341 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο : 2106524808, 2106535356
Fax : 2106549512

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας.