Όνομα εταιρείας : ΙΝΟΤΕΧ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ι. Κόντος, Π. Κωνσταντόπουλος, Δ. Παπαγιαννιώδης
Διεύθυνση : Νιόβης 7, 14451 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο : 2102776136
Fax : 2102832233

Προιόντα:
Εξοπλισμός μαγειρείων - Κατασκευές
Τροχήλατα - Καρότσια - Κιβώτια μεταφοράς
Ψυγεία - Καταψύκτες

Κατασκευή εξοπλισμού χώρων μαζικής εστίασης και επαγγελματικών συσκευών.