Όνομα εταιρείας : ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΡΓΑ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.Τ.Ε.
Διεύθυνση : Ιερά Οδός 79, 11855 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103413444
Fax : 2103413050

Προιόντα:
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Μηχανήματα αφαλάτωσης
Πισίνες και εξοπλισμός

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων επεξεργασίας λυμάτων και καθαρισμούνερού.