Όνομα εταιρείας : ΚΑΜΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Μ. Χιωτοπούλου
Διεύθυνση : Φυλής 130, 11251 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108227277, 2108222140
Fax : 2108823735
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο, μελέτη και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς και πάρκωναναψυχής, παιχνιδιών και αυτόματων πωλητών.