Όνομα εταιρείας : ΚΑΝΑΚΗΣ, Π. Ι., - Α. ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Π. Κανάκης, Ανδ. Μεϊντάνης
Διεύθυνση : Θέση Ημερος Τόπος, ΒΙ.ΠΕ., 19300 Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο : 2105599658
Fax : 2105598659

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Επιπλα ξύλινα
Κουφώματα ξύλινα

Κατασκευή ξύλινων επενδύσεων, κουφωμάτων, ρολών, δαπέδων και επίπλων.