Όνομα εταιρείας : COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Δ. Καίσαρης, Μ. Κεφαλογιάννης
Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 47, 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2121213131, 2108126000
Fax : 2121213100, 2108126100
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους τομείς των δικτύων διασύνδεσης και των προηγμένων τηλεπικοινωνιακώνεφαρμογών.