Όνομα εταιρείας : COSPICO A.E.B.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κ. Σπηλιόπουλος
Διεύθυνση : Αγ Θωμά 21, 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106195800
Fax : 210 6859133
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κιόσκια, πέργκολες, καφασωτά, καλαμωτές
Κουφώματα αλουμινίου
Κουφώματα συνθετικά
Μονωτικά υλικά
Πισίνες και εξοπλισμός
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Πόρτες αυτόματες, γκαράζ και κήπου - Μηχανισμοί
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Κατασκευή, αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο προκατασκευών, δομικών στοιχείων και συστημάτων για αίθρια καιπισίνες, συστημάτων διακίνησης (ράμπες), θυρών ασφαλείας και αυτόματων θυρών.