Όνομα εταιρείας : ΚΑΤΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Εμμ. Γλαμπεδάκης, Ρ. Ζωγραφάκη
Διεύθυνση : Αριστοτέλους 22, 18648 Δραπετσώνα
Τηλέφωνο : 2104612017, 2104612909
Fax : 2104612661
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός μαγειρείων - Κατασκευές
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο πάγκων επαγγελματικής χρήσης, εργαστηριακού εξοπλισμού καισυστημάτων ασφαλείας.