Όνομα εταιρείας : ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ SECURITY Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Βλ. Κατράντζος
Διεύθυνση : Ηούς 1, 11854 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103476127
Fax : 2103476210
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Υπηρεσίες ασφαλείας. Αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας καικλειστών κυκλωμάτων.