Όνομα εταιρείας : CREATIVE LINES - ΕΜΜ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Ε. Παπαζαχαρίου
Διεύθυνση : Γάγγρας 2, 11142 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2102587113, 2102511713, 2102580264
Fax : 2102520808
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Κουφώματα ξύλινα
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Εισαγωγές, εμπόριο και τοποθέτηση ψευδοροφών, ψευδοδαπέδων, χωρισμάτων, γυψοσανίδων, ξύλινων θυρών και ειδών σήμανσης.