Όνομα εταιρείας : ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Κ. Καυκάς, Ν. Καυκάς, Θ. Σιαχάμης
Διεύθυνση : Λεωφ. Λαυρίου (17 χλμ.), 19002 Παιανία
Τηλέφωνο : 2106029095-7
Fax : 2106644341
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Εντομοκτόνα και συσκευές
Ηλεκτρολογικό υλικό
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού (οικιακής και βιομηχανικής χρήσης), φωτιστικών, τηλεφωνικού και ενδοεπικοινωνιακούεξοπλισμού, μπαταριών, εντομοαπωθητικών και θερμαντικών συσκευών.