Όνομα εταιρείας : ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.& ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Κεχαγιάς Κων/νος
Διεύθυνση : Κ. Καραμανλή 169 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310325258
Fax : 2310325258
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Συστήματα ασφαλείας
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Τοπικός αντιπρόσωπος και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων, μηχανών γραφείου, τηλεφωνικού και τηλεπικοινωνιακούεξοπλισμού. Κατασκευή κεντρικών συστημάτων διανομής ήχου.