Όνομα εταιρείας : ΚΟΜΠΡΑ ΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Πρεβόλης Εμμανουήλ, Στ. Πρεβόλης
Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 13 Ταύρος
Τηλέφωνο : 2104829801-5
Fax : 2104826528
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο τηλεπικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού και αξεσουάρ αυτοκινήτων.