Όνομα εταιρείας : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κωνσταντακάτος Πλ.
Διεύθυνση : 17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας
Τηλέφωνο : 2106252001-8
Fax : 2106252011-2
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού και ενδοεπικοινωνιακού υλικού, τηλεφώνων, φωτιστικών,αυτοματισμών και εξαεριστήρων.