Όνομα εταιρείας : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, ΑΦΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Κωνσταντακάτος
Διεύθυνση : Μ. Μπότσαρη 93, 54453 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310943944, 2310946690
Fax : 2310946178
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, εξαεριστήρων, ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεφώνων και αυτοματισμών.