Όνομα εταιρείας : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, ΑΦΟΙ, ΠΑΤΡΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Πλ. Κωνσταντακάτος
Διεύθυνση : Εθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 156, 26443 Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610453068, 2610453063, 2610451831
Fax : 2610421785
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές εξαερισμού
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού και ενδοεπικοινωνιακού υλικού, τηλεφώνων, εξαεριστήρων και φωτιστικών.