Όνομα εταιρείας : ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, Ι., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Μακρυδάκης
Διεύθυνση : Π. Ράλλη 8, 11855 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3459338, 210-3425431, 2103450319
Fax : 210-3425164

Προιόντα:
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πατάτες φρέσκες και κατεψυγμένες
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα
Φρούτα - Λαχανικά κατεψυγμένα
Ψάρια και ψαρικά νωπά, κατεψυγμένα και ζωντανά

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων ειδών διατροφής.